Jaarstukken 2016

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website haar jaarstukken 2016. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2016. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De vraag is: hoe geef je dat inzicht op een goede manier? Dit jaar maken we hierin een nieuwe stap door de jaarstukken online te publiceren en niet meer in boekvorm. Via 'jaarrekening in een oogopslag' ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en de voortgang op de targets van het college. Mocht u nadere informatie wensen, dan nodigen we u van harte uit, om de website te bekijken.

Totale inkomsten € 3.629.449.094

afwijking t.o.v. begroting + € 10.688.893

Totale Uitgaven € 3.540.235.359

afwijking t.o.v. begroting + € 75.129.648

Voortgang realisatie collegetargets