Programma's

Bestuur en dienstverlening
Begroot € -131 mln
Gerealiseerd € -128 mln
Afwijking € +3 mln
Openbare orde en veiligheid
Begroot € -147 mln
Gerealiseerd € -149 mln
Afwijking € -2 mln
Verkeer en Vervoer
Begroot € 11 mln
Gerealiseerd € 12 mln
Afwijking € +1 mln
Economische Zaken
Begroot € -21 mln
Gerealiseerd € -22 mln
Afwijking € -1 mln
Onderwijs
Begroot € -133 mln
Gerealiseerd € -130 mln
Afwijking € +3 mln
Cultuur, sport en recreatie
Begroot € -205 mln
Gerealiseerd € -196 mln
Afwijking € +9 mln
Volksgezondheid en zorg
Begroot € -551 mln
Gerealiseerd € -559 mln
Afwijking € -8 mln
Werk en inkomen
Begroot € -234 mln
Gerealiseerd € -231 mln
Afwijking € +3 mln
Maatschappelijke Ondersteuning
Begroot € -175 mln
Gerealiseerd € -166 mln
Afwijking € +9 mln
Beheer van de stad
Begroot € -181 mln
Gerealiseerd € -172 mln
Afwijking € +9 mln
Stedelijke inrichting
Begroot € -60 mln
Gerealiseerd € -47 mln
Afwijking € +13 mln
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroot € -32 mln
Gerealiseerd € -6 mln
Afwijking € +26 mln
Algemene middelen
Begroot € 1.877 mln
Gerealiseerd € 1.892 mln
Afwijking € +15 mln
Serviceorganisatie
Begroot € -14 mln
Gerealiseerd € -7 mln
Afwijking € +7 mln