Financiële hoofdlijnen

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie en het financiële resultaat van de gemeente Rotterdam in 2016. Tevens bevat de paragraaf een verklaring van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Verder komen de ontwikkeling van de vermogenspositie en de financiële kengetallen van de gemeente aan bod.