Bestuur en dienstverlening

Een transparante, democratische overheid. Dat is wat Rotterdam voor zijn inwoners wil zijn. Daartoe functioneren de gemeenteraad en het college van B&W. Sinds maart 2014 vervullen ook de gebiedscommissies een rol in het bestuurlijke stelsel. De gemeentelijke Ombudsman is voor Rotterdammers aanspreekbaar als er klachten zijn over het functioneren van de gemeentelijke organisatie.
De gemeente vervult drie soorten taken: het bieden van dienstverlening, beleid en handhaving van regels. Een goede dienstverlening staat hoog in het vaandel: deze is snel en zeker, transparant, regelarm en mensgericht.

Naast een goede dienstverlening bevat het programma Bestuur en Dienstverlening de middelen en prioriteiten voor de dagelijkse ondersteuning van het college en de ondersteuning bij de uitvoering van het collegeprogramma.

Begroot € 149 mln
Realisatie € 147 mln
Afwijking € 2 mln