Openbare orde en veiligheid

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterken daar waar het nodig is.

Begroot € 154 mln
Realisatie € 158 mln
Afwijking € -4 mln