Verkeer en Vervoer

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. De nadruk ligt op bevordering van schone manieren van vervoer, zoals de fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto. Dit wordt bereikt door een mix van regulerende en stimulerende maatregelen. De belangrijkste regulerende maatregel is de invoering van de milieuzone. Stimulerende maatregelen zijn onder meer het uitbreiden van het fietspadennet en het op aanvraag plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.

Begroot € 164 mln
Realisatie € 167 mln
Afwijking € -3 mln