Economische Zaken

Het programma Economische Zaken beoogt de versterking van de Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, die gericht is op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. De gemeente stimuleert en organiseert dit door inzet van accountmanagement, het toekomstbestendig maken en houden van werklocaties en warenmarkten en de actieve ondersteuning van de ontwikkeling van de kansrijke economische clusters Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch. Het programma Economische Zaken bestaat uit de producten Economie en Markten. Bij het programma zijn de volgende partners betrokken: onderwijsinstellingen, ondernemers(organisaties) en werkgevers(organisaties).

Begroot € 29 mln
Realisatie € 31 mln
Afwijking € -2 mln