Onderwijs

Binnen het Programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, vroegeducatie en voorschoolse educatie (vve), onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk beleid waarvoor ze zowel gemeentelijke als rijksmiddelen inzet. Dit is beschreven in Leren Loont!, het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2019. Daarnaast voert de gemeente stedelijk beleid uit op schoolzwemmen. Het programma Onderwijs kent twee producten: onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting.

Begroot € 195 mln
Realisatie € 188 mln
Afwijking € 7 mln