Cultuur, sport en recreatie

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat en vergroot de participatie van Rotterdammers op deze terreinen. Bewegen, beleven en uitblinken staan centraal. Met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten draagt de sport- en cultuursector bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Sport en cultuur versterken de nationale en internationale uitstraling van Rotterdam. Ook werkt de stad aan een optimaal vrijetijdsaanbod en het stimuleren van de creatieve industrie. Daarnaast dragen natuur- en milieulessen en school tuinieren voor basisscholen bij aan een duurzaam Rotterdam. Op landelijk niveau werkt de gemeente samen om Nederland te versterken via de kracht van sportevenementen.

Begroot € 225 mln
Realisatie € 216 mln
Afwijking € 9 mln