Volksgezondheid en zorg

In 2015 is met de decentralisaties van AWBZ/Wmo en Jeugdwet een belangrijke stap gezet. In 2016 hebben we het plan ‘Zorg voor elkaar, het Rotterdams plan voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp’ opgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor een nieuwe, meer integrale inkoop en voor verdere verbeteringen in het stelsel van zorg en welzijn voor de komende jaren. Ook hebben we, samen met partners, ingezet op het creëren van een gezonde en vitale stad. In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. De gemeente is aanjager, verbinder en waar het gaat om gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld het bestrijden van infectieziekten) uitvoerder.

Begroot € 593 mln
Realisatie € 601 mln
Afwijking € -8 mln