Werk en inkomen

Rotterdammers verdienen zoveel als mogelijk hun eigen inkomen. De gemeente biedt alleen inkomensondersteuning als dat echt nodig is. Betaald werk geeft Rotterdammers een toekomst waarin ze meer regie hebben over hun eigen leven, zonder afhankelijk te zijn van de gemeente. Om dit te realiseren zet de gemeente de aanpak Werk en Inkomen in. Deze aanpak staat beschreven in het beleidskader Werk en Inkomen 2015 – 2018.

Begroot € 814 mln
Realisatie € 814 mln
Afwijking € 0 mln