Maatschappelijke Ondersteuning

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet hebben gemeenten per 1 januari 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid op het terrein van (jeugd)zorg en ondersteuning. Daardoor zijn het gehele sociale domein en de organisatie en aanpak van de gemeente Rotterdam flink in beweging. Het programma Maatschappelijke ondersteuning omvat de producten Maatschappelijke begeleiding en advies, Maatschappelijke participatie en activering en Armoedebestrijding. Vanuit het beleidskader Wmo worden de programma’s Langer Thuis, Voor mekaar en het Nieuw Rotterdams Welzijn uitgevoerd. Tevens is het Armoedebeleid herijkt en wordt de tegenprestatie uitgevoerd. Daarnaast worden het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’ en de Integratienota uitgevoerd.

Begroot € 206 mln
Realisatie € 195 mln
Afwijking € 11 mln