Beheer van de stad

Het college staat voor de kwaliteit van de buitenruimte in de stad en een zichtbaar beter resultaat op straat. Slim beheer draagt bij aan een aantrekkelijke stad, die schoon, heel, veilig en ook groen en gezellig is. Kortom, een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De gemeente houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Dat doet de gemeente samen met de Rotterdammers. Meer directe zeggenschap voor burgers en meer invloed op de toekomst van hun wijk en hun stad spelen in het beheer van de buitenruimte een rol. De gemeente organiseert haar werk ‘gebiedsgericht’ om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij wat er in een gebied nodig is.

Begroot € 440 mln
Realisatie € 431 mln
Afwijking € 9 mln