Ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie, zoals vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en bekrachtigd in het kader ‘Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad’ (2013). De uitwerking van de aantrekkelijke woonstad richt zich op een betere ´quality of life´ en meer specifiek op het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden, mensen met midden- en hoge inkomens en gezinnen. De versterking van de economische structuur richt zich op de economische clusters Clean Tech, Medisch, Food en Maritiem en stimulering van innovatie. Omdat de gemeente weinig investeringsmiddelen heeft, is bij het uitwerken van de stedelijke ambities de markt aan zet. De gemeente zet zich in voor het aantrekken van nieuw investerend en organiserend vermogen voor Rotterdam om zodoende innovatieve initiatieven te stimuleren en optimaal de ruimte kunnen bieden.

Begroot € 325 mln
Realisatie € 288 mln
Afwijking € 37 mln