Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen geeft inzicht in de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent:

  • Een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;
  • Goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen;
  • Een goede financieringsfunctie;
  • Voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken;
  • Voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen);
  • Een gunstige lastendruk voor Rotterdamse inwoners en ondernemers;
  • Een op de markt afgestemde mobiliteit van het gemeentelijk personeel om een gezonde in- en doorstroom van personeel te bewerkstelligen.

Begroot € 194 mln
Realisatie € 192 mln
Afwijking € 2 mln