Serviceorganisatie

Om bij te dragen aan de collegedoelstellingen ondersteunen de producten van het programma Serviceorganisatie de andere organisatieonderdelen met het optimaliseren, digitaliseren en automatiseren van de primaire processen zodat daarmee de dienstverlening aan de burger verbetert tegen lagere kosten. Binnen de Serviceorganisatie vallen alle bedrijfsvoeringstaken van de gemeente Rotterdam: Financiën, Inkoop, Juridische Diensten, Communicatie, HR, ICT, Facilitair en Concernhuisvesting.

Begroot € 21 mln
Realisatie € 15 mln
Afwijking € 6 mln