Financiële kengetallen

Kengetallen kunnen de gemeenteraad ondersteunen bij het maken van afwegingen. Het gebruik van financiële kengetallen biedt inzicht in de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.