Collegetargets

Collegetarget

Indicator

Veiligheid omhoog

·        De Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft in 2018 een gemiddelde score hoger dan 100.
·        De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoorden, laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.
·        De vijf laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

Rotterdamse buurten schoon

·         Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt, per jaar, een 4 of hoger (op schaal 1-5).

Uitstroom naar werk

·        Deze collegeperiode stromen 12.000 Rotterdammers uit naar werk.

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

·        In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen met 10%.

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

·        Het (laten) transformeren of onttrekken van tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam, in de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017.

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

·        Verlenging van de verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad met 10%.

Meer duurzaam vervoer

·        Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad stijgt met minimaal 10%
·        De verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro stijgen met minimaal 2%.

Minder eenzaamheid

·        Het aandeel eenzame ouderen in de wijken dat het slechtst scoort op eenzaamheid neemt met 5% af.