Financieel kader

Deze paragraaf bestaat uit de ramingsbijstellingen, intensiveringen en bezuinigingen.

Financieel kader

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Ramingsbijstellingen

-8.773

6.319

3.395

941

Intensiveringen

-4.700

-1.117

0

-5.817

Bezuinigingen

720

0

0

720

Eindtotaal

-12.753

5.202

3.395

-4.156