Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bestuur en dienstverlening

-400

0

0

-400

Fonds Bijzondere Noden

-400

-400

Verkeer en vervoer

-250

0

0

-250

Vervoer over water

-250

-250

Economische zaken

-250

0

0

-250

Stedelijke agenda Haven

-250

-250

Beheer van de stad

-1.550

0

0

-1.550

Nota Rotterdam Schone Stad

-1.550

-1.550

Stedelijke inrichting

-890

0

0

-890

intensivering huisvesting statushouders

-890

-890

Ruimtelijke ontwikkeling

-800

-1.117

0

-1.917

Aantrekkende markt SO

-500

-500

Gebiedsontwikkeling CS

-300

-300

Dotatie voorziening verlegregeling Grondexploitaties

-1.117

-1.117

Algemene middelen

890

0

0

890

Asielakkoord: Intensivering Huisvesting

890

890

Serviceorganisatie

-1.000

0

0

-1.000

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-1.000

-1.000

Mutaties via kostenplaats

-450

0

0

-450

Mutaties via kostenplaats

-450

-450

Totaal

-4.700

-1.117

0

-5.817

De toelichting op de intensiveringen wordt per programma gegeven in Programma's.