Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De prioriteiten van het college zijn:

  • Meer duurzaam vervoer
  • Het verbeteren van de luchtkwaliteit
  • Vergroening van de openbare ruimte
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
Toelichting prioriteiten

Het college heeft in 2016 verdere maatregelen genomen om de leefomgeving te verbeteren. Zo is de milieuzone van kracht geworden, zijn er extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd en is er een breed scala aan maatregelen genomen om het fietsen te stimuleren. Met het stimuleren van het gebruik van het OV, de versterking van het rijkswegennet rondom de stad en de aanpak van de verkeersveiligheid in de stad heeft het college verder gebouwd aan een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad.

Indicatoren

Indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.

Mijlpaal

10% per 1/10/2017

Realisatie

Weena
Rochussenstr
Erasmusbrug
Willemsbrug
Oostplein
Schiekade
Totaal

Mutatie t.o.v. nul-meting

Q3 2014

7.090
5.805
9.799
4.899
6.820
8.032
42.455

0.0%

Q4 2015

7.716
6.052
10.167
4.852
6.486
7.646
42.918

1,1%

Q4 2016

8.080
5.847
10.659
4.952
6.821
7.825
44.183

4,1%

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad

Mijlpaal

2% per 1/10/2017

Realisatie

Bus
Tram
Metro
Totaal

Mutatie t.o.v. nul-meting

Q3 2014

12.545
47.787
130.197
190.530

0,0%

Q4 2015

12.894
50.946
135.137
198.977

4,4%

Q4 2016

12.292
54.741
138.917
205.950

8.1%

BBV indicator

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Mijlpaal

VeiligheidNL

Realisatie (incl. peildatum)

7%

Recente gegevens niet beschikbaar

Recente gegevens niet beschikbaar

BBV-indicator

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

6%

Recente gegevens niet beschikbaar

Recente gegevens niet beschikbaar

VeiligheidNL

Toelichting indicatoren

Voor de fiets is het beeld een stuk positiever dan in 2015. In de laatste twee kwartalen van 2016 is een flinke groei zichtbaar (4%) ten opzichte van de voorgaande kwartalen en vorig jaar. Toch is het onzeker of de fietstarget van 10% groei in het derde kwartaal van 2017 gehaald wordt. Het fietsgebruik vertoonde jarenlang een trend naar boven en recent stijgt het opnieuw. Maar er zijn flinke jaar-op-jaar fluctuaties, bijvoorbeeld door de invloed van weersomstandigheden.
De ontwikkeling van de OV-verplaatsingen naar de binnenstad zit met 8% toename al ver boven de target van +2%.

De ontwikkeling van het OV-gebruik en het fietsgebruik samen beschouwd, maakt zichtbaar dat de trend de goede kant op gaat. In 2016 zijn er substantieel meer bewoners en bezoekers die met een duurzame vervoerwijze van of naar de binnenstad reizen.

Voor de BBV-indicatoren zijn geen recentere cijfers beschikbaar dan uit 2014.