Ontwikkelingen

De volgende externe ontwikkelingen hebben zich in 2016 voorgedaan:

  • De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft over de Rijksweg A16 Rotterdam en de Blankenburgverbinding de tracébesluiten vastgesteld;
  • Het ministerie van I&M coördineert het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) bereikbaarheid Rotterdam–Den Haag. In 2016 zijn de eerste tussenresultaten van dit onderzoek bekend geworden.