Ontwikkelingen

Interne ontwikkeling
Agenda stad

Via de Agenda Stad heeft het Rijk de steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen steden onderling en het Rijk. Voor Rotterdam geldt dat, samen met het Rijk, de MRDH en andere (G4-steden), zal worden samengewerkt om te komen tot een aanpak en focus op kansen op een economische transitie voor onze economie en de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Roadmap Next Economy

De RNE beschrijft vijf zogenaamde transitiepaden met de bijbehorende mogelijkheden en de wegen die hiervoor moeten worden genomen. Op deze manier wordt optimaal geprofiteerd van de economische transitie. De betekenis van de RNE gaat verder dan de regionale samenwerking. Tijdens de ontwikkeling van de Roadmap is op meerdere momenten gesproken over betrokkenheid van de EU en de European Investment Bank in de financiering van de projecten uit de RNE. EU-commissaris Maros Sefcovic heeft aangegeven het proces van de RNE en de inhoud als voorbeeld te beschouwen voor regionale samenwerking en innovatie.

Externe ontwikkeling
World Expo 2025

In 2014 heeft een groep Rotterdamse ondernemers het initiatief genomen om de World Expo van 2025 naar Rotterdam te halen. De gemeente Rotterdam schaart zich achter het private initiatief. Het kabinet besloot echter om Nederland niet voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de World Expo in 2025.