Ontwikkelingen

Voor 2016 en 2017 zijn de Rijksgelden (OAB-middelen) op peil gebleven. Onlangs is duidelijk geworden dat de rijksmiddelen voor de gemeente Rotterdam in 2018 mogelijk fors dalen. Deze daling is een combinatie van een korting en een herverdeling van de rijksmiddelen. Vanwege de grote impact op het onderwijsbeleid is hierop actie ondernomen. Samen met belanghebbende partijen stuurde de gemeente een brief naar de Tweede Kamer met de oproep de voorgenomen wijzigingen opnieuw te overwegen.