Ontwikkelingen

Zie voor de ontwikkeling in de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp de beschrijving onder Prioriteiten en indicatoren.

De waargenomen ernst van BRMO is een nieuwe ontwikkeling die vraagt om nauwe samenwerking met ketenpartners en voor een regionaal meldpunt uitbraken via webapplicatie.