Ontwikkelingen

Marktbenadering

Voor de marktbenadering, het aantrekken van investerend en organiserend vermogen, hebben afgelopen jaar verschillende initiatieven plaatsgevonden. De aanpak voor (inter)nationale profilering via beurzen is geprofessionaliseerd. Tijdens de Provada, jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche, wordt samenwerkt met Den Haag en wordt Rotterdam naast stedelijk, ook als onderdeel van de Metropoolregio geprofileerd. Op de internationale vastgoedbeurzen MIPIM en Expo real, presenteert Rotterdam zich samen met de andere G4-steden (Amsterdam en Utrecht) en met marktpartijen als interessante investeringsregio Holland Metropole. Doel van de profilering via beurzen is het versterken van het imago van Rotterdam als stad en in regionaal verband als een aantrekkelijke investeringsmarkt. Tijdens de beurzen zijn de kansrijke investeringslocaties gepresenteerd in het bidbook ‘Investment opportunities Rotterdam’. Daarnaast zijn er als follow up op de beursdeelnames property tours georganiseerd met buitenlandse beleggers.

De citymarketingstrategie is verder uitgewerkt met als startpunt de vaststelling van het dashboard citymarketing met daarin verwerkt de streefwaarden voor bedrijven en investeerders. Het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven (in de economische speerpuntsectoren) en voor investeerders. De resultaten van het Internationaal Branding Onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd, worden gebruikt om de marketingstrategie voor de speerpuntsectoren verder uit te werken.

Naast investerend vermogen is ook organiserend vermogen van belang. Partijen die langdurig verbonden willen zijn aan de stad worden ondersteund of wij werken met deze partijen of netwerken samen. Voorbeelden van deze samenwerkingsverbanden zijn Clean Tech Delta, het Platform Ontwikkeling Rotterdam, Platform Investeren in Rotterdam, het Platform Digital Manufacturing en de Rotterdamse voorhoede. Het Platform Ontwikkeling Rotterdam (voorheen platform marktsector) is de afgelopen twee jaar verder geprofessionaliseerd. Het platform is een netwerk van gemeente en Rotterdamse en landelijke marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers, adviseurs) met de ambitie gezamenlijk actief bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de stad door te zoeken naar effectieve oplossingen en het bundelen van denkkracht en resources. Uit het POR is ook een nieuwe werkgroep woonpromotie gevormd waar vanuit gewerkt is aan de positionering van wonen van Rotterdam.

Kleinschalige initiatieven

Rotterdam geeft de ruimte aan innovatieve initiatieven en zoekt naar mogelijkheden om deze ideeën te realiseren, onder meer door ruimte te geven aan kleine marktpartijen en (groepen van) particulieren via het Programma Zelfbouw. Met dit programma zet de gemeente zich in om de woningbouwproductie door zelfbouw te vergroten via nieuwbouwprojecten en transformatie van (gemeentelijk) incourant vastgoed. In 2016 is tevens het programma Woonlab010 gelanceerd. Woonlab010 roept Rotterdammers op om mee te werken aan de realisatie van nieuwe woonconcepten, geïnspireerd op de in 2016 met succes georganiseerde prijsvraag: 'Gezinsappartementen'. Afgelopen jaar zijn er goede resultaten geboekt in de diverse programma’s die kleinschalig ontwikkelen stimuleren. Er is meer én meer divers aanbod op de markt gekomen en verkocht, er zijn veel mensen geïnformeerd en geïnspireerd over de diverse mogelijkheden en het aankoop- en bouwproces voor initiatiefnemers is vergemakkelijkt. Inspiratie en informatie over zelfbouw- en zelfbouwgerelateerde ontwikkelingen wordt ontsloten via het platform pakjesruimte.