Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Titel

Beleidskader/ beleidsmonitor of wet- en regelgeving

Sportnota 2017- 2020

Beleidskader

Beleidsplan binnensportvoorzieningen

Beleidskader

Beleidsplan sportterreinen

Beleidskader

Collegebrief voorgenomen hoofdlijnenbesluit

Beleidskader

Nota hoofdlijnenbesluit verzelfstandiging sportbedrijf

Beleidskader

Notitie strategische uitgangspunten sportvoorzieningen 2013-2016

Beleidskader

Beleidskader zwemmen 2015-2025

Beleidskader

Beleidskader NME heeft de toekomst

Beleidskader

Notitie Toekomst van de Rotterdamse speeltuinen

Beleidskader

Cultuurplan 2013-2016

Beleidskader

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Beleidskader

Meerjaren bibliotheekbeleid

Beleidskader

Vrijetijds omnibus, onderdeel sportparticipatie en cultuur

Beleidsmonitor

Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2013

Beleidsmonitor

Cultuurverkenning Rotterdam 2015

Beleidskader

Wet op het specifiek cultuurbeleid

Wet- en regelgeving

Erfgoedwet

Wet- en regelgeving

Bibliotheekwet

Wet- en regelgeving

Mediawet

Wet- en regelgeving