Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Titel

Beleidskader/ beleidsmonitor of wet- en regelgeving

Kadernota Lokale Lasten 2014 - 2018

Beleidskader

Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018

Beleidskader

Treasurystatuut Rotterdam 2015

Beleidskader

Verordening Financiën 2013

Beleidskader

Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014

Beleidskader

Sociaal statuut 2005, Sociaal statuut 2010, Sociaal statuut 2013

Beleidskader

COELO - Kerngegevens belastingen grote gemeenten

Beleidsmonitor

COELO - Atlas Lokale lasten

Beleidsmonitor

LVLB - benchmark belastingen

Beleidsmonitor

Beheerverslag Deelnemingen gemeente Rotterdam

Beleidsmonitor

Financiële Verhoudingswet

Wet- en regelgeving

Burgerlijk Wetboek boek 2

Wet- en regelgeving

Code corporate governance

Wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording

Wet- en regelgeving

Wet WOZ

Wet- en regelgeving

Invorderingswet

Wet- en regelgeving

Wet Financiering

Wet- en regelgeving