Verbonden partijen

Vennootschappen
Te continueren vennootschappen
Stichtingen
Te beëindigen stichtingen

Naam

Programma

Product

Stichting Rotterdam Internet Exchange (R-iX)

Economische zaken

Economie

Algemene gegevens

Vestigingsplaats

Rotterdam

Publiek belang

Stimulering van internet-gerelateerde bedrijvigheid in Rotterdam

Bestuurlijk belang

Statutaire bevoegdheden als aangesloten instelling.

Financieel belang

Gemeente had zich als borg aan de stichting Rotterdam Internet-Exchange verbonden ten behoeve van de financiering (lening) door de BNG. De borgstelling bedroeg € 4,2 mln.
Deze lening is in 2015 afgelost, waardoor de gemeentegarantie is vervallen.

Financiële gegevens

JR 2014
31-12-2014

JR 2015
31-12-2015

BG 2016
1-1-2016

JR 2016
31-12-2016

Nettoresultaat:

-129

-115

-100

Beëindigd

Eigen vermogen per 31/12:

497

382

397

Beëindigd

Vreemd vermogen per 31/12:

1.651

128

100

Beëindigd

Verenigingen

Niet van toepassing.

Gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing.