Verbonden partijen

Vennootschappen

Niet van toepassing.

Stichtingen

Niet van toepassing.

Verenigingen
Te continueren verenigingen

Naam

Programma

Product

CV U.A. Wigo4it

Werk en inkomen

Inkomen

Algemene gegevens

Vestigingsplaats

Den Haag

Publiek belang

De overheidscoöperatie Wigo4it verzorgt als organisatie zonder winstoogmerk de ICT-functie voor de sociale diensten van de G4. De afgelopen jaren hebben de diensten de overstap gemaakt naar dezelfde ICT-systemen voor de gemeentelijke taken omtrent 'werk' en ‘inkomen’. Deze systemen worden door Wigo4it beheerd en doorontwikkeld.

Bestuurlijk belang

Via vertegenwoordiging van de wethouders in de algemene deelnemersvergadering.
Om de visie en aanpak van Wigo4it te kunnen spiegelen aan de kennis en ervaring van deskundigen en managers van binnen en buiten de overheid, heeft het Bestuur een externe adviesraad ingesteld.

Financieel belang

In het deelnemersconvenant is opgenomen dat elke deelnemer t.a.v. de Coöperatie Wigo4it U.A. € 25.000 stort t.b.v. het eigen vermogen. Daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage. De geraamde deelnemersbijdrage van de gemeente Rotterdam betrof in 2016 € 8.682.

Financiële gegevens

JR 2014
31-12-2014

JR 2015
31-12-2015

BG 2016
1-1-2016

JR 2016
31-12-2016

Nettoresultaat:

-1.859

2.704

0

-518

Eigen vermogen per 31/12:

1.443

4.147

1.064

3.629

Vreemd vermogen per 31/12:

18.032

7.709

18.000

14.157

Gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing.