Verbonden partijen

Vennootschappen
Te beëindigen vennootschappen
Stichtingen

Niet van toepassing.

Verenigingen

Niet van toepassing.

Gemeenschappelijke regelingen
Te continueren gemeenschappelijke regelingen