Verbonden partijen

Vennootschappen
Te continueren vennootschappen
Te beëindigen vennootschappen
Nieuw op te richten vennootschappen
Stichtingen

Niet van toepassing.

Verenigingen

Niet van toepassing.

Gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing.