Verbonden partijen

Vennootschappen
Te continueren vennootschappen
Stichtingen

Niet van toepassing.

Verenigingen

Niet van toepassing.

Gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing.