Partners

Rotterdam Partners
Rotterdam Partners is begin 2014 ontstaan uit de Rotterdam Investment Agency (RIA), de Economic Development board Rotterdam (EDBR) en Rotterdam Marketing. De doelstelling van Rotterdam Partners is het werven van internationale associatiecongressen voor Rotterdam binnen de speerpunten Cleantech, Food, Haven/maritiem en Medisch.
In 2016 is de samenwerking tussen Rotterdam Partners en de gemeente verstevigd, de samenwerking verder versterkt en opnieuw vastgelegd in nieuwe subsidieafspraken.

In het afgelopen jaar waren dit het aantal internationale congressen en deelnemersdagen in Rotterdam:

Int. ICCA Congressen

Aantal congressen

48

Deelnemers-dagen

71.481

Economische spin-off
(bedrag x € 1)

€ 27.448.704

De schatting van deelnemersdagen en economische spin-off van congressen die in 2016 in Rotterdam hebben plaatsgevonden is gebaseerd op historische analyse van het gemiddeld aantal dagen en deelnemers berekend door ICCA. De economische spin-off is gebaseerd op de gemiddelde besteding van € 384,- per congresdeelnemer per dag.
Definitieve cijfers voor 2016, gebaseerd op werkelijke deelnemers en dagen van de congressen, worden door ICCA in mei 2017 gepubliceerd en kunnen afwijken van de schatting.

De economische spin-off van de internationale congressen in 2016 waarbij Rotterdam Partners betrokken is geweest bedraagt circa € 13,11 mln. Dit omvat 48% van de totale economische spin-off van alle internationale ICCA congressen in 2015.

De werving van congressen kent een meerjarige voorbereidingstijd. In 2016 heeft Rotterdam Partners in 2016 daarom voornamelijk congressen aangetrokken die de komende jaren (kunnen) gaan plaatsvinden in Rotterdam.

De genoemde cijfers betreffen alleen congressen die voldoen aan criteria van ICCA. ICCA neemt in haar statistieken alleen congressen van associaties op en hanteert de volgende criteria voor een internationaal congres:

  • Minimum van 50 participanten.
  • Georganiseerd op een reguliere basis (dus éénmalige bijeenkomsten worden niet meegeteld).
  • Het congres moet tussen tenminste drie landen bewegen.

Innovation Quarter (IQ)
In 2014 heeft Rotterdam samen met de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het Rijk de Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij, opgericht door IQ van startkapitaal voor investeringen te voorzien en door deel te nemen in de financiering van een organisatie. IQ werkt aan het ondersteunen en financieren van innovatieve ondernemers en plannen voor onze regio. Enkele hoogtepunten van 2016 zijn de opening van een tweede kantoor van Innovation Quarter in het Cambridge Innovation Center en de lancering van het proof-of-concept fonds UNIIQ in samenwerking met Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden. Met het nieuwe fonds komt € 22 mln beschikbaar voor ondernemers in Zuid-Holland die kansrijke technologie willen vermarkten.