Partners

Naam partner

Stichting STC-Group

Stg. v. Educat. en Ber.onderw. Zadkine

Stg. Int.conf. Ber.-/A.V.O.V.- Educatie voor Rotterdam e.o.

Stichting Hout- en Meubileringscollege

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)

Stichting van Brienenoordsch., samenwerkingssch. v. p-c en o

Stichting 5xO

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam eo

Stichting PCO Hillegersberg-Schiebroek

Stg. voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (LOVK)

Vereniging Montessorischool Kralingen (MSK)

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM)

Stichting BOOR

Stichting Cosmicus Onderwijs

Stichting Rotterdamse Schoolvereniging

Stg. Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedag. Onderw.

Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

De Kralingsche School

Ver. De v. Oldenbarneveltsch. v. Neutr. Bijz. Ond.

Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Stichting Hogeschool Rotterdam

Stichting Thomas More Hogeschool

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Sticht. chr. voortg. onderwijs reform. grondsl. 'De Wartburg

Stg. v. Interconf./Alg. Bijz. voortgezet onderw. te R'dam e.o..

Stg. Katholiek Voortg. Onderw. Rotterdam

Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o.

Ver. Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Westelijk Nederland

Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam

Stg. v. RK Voorber. Hoger en Middelb. Onderw. Noord. R'dam

FOKOR, Onderwijsveld

Onderwijsbeleid010

Stichting Ouders010