Partners

Naam partner

Raad voor de Kinderbescherming

Zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ)

Pharos en Platform 31

Erasmus MC, Erasmus Universiteit, ZonMw, Zorgimpuls

RIVM, GGDGHOR.nl, woningcorporaties, GGD‘en Zuid-Holland

Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), DCMR Milieudienst Rijnmond

Ministeries SZW, OCW, VWS

Humanitas

CJG Rijnmond

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

(Jeugd)hulpaanbieders

Onderwijsveld

Aanbieders van gezondheidspreventie

Zorgpartijen: ziekenhuizen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, POH's (praktijkondersteuners huisartsen), basis ggz, wijkteams