Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

-5.051

Intensiveringen

-400

Bezuinigingen

0

Totaal

-5.451