Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

29.689

Intensiveringen

-250

Bezuinigingen

0

Totaal

29.439