Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

-4.095

Intensiveringen

0

Bezuinigingen

0

Totaal

-4.095