Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

1.900

Intensiveringen

-1.550

Bezuinigingen

0

Totaal

350