Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

-1.533

Intensiveringen

-890

Bezuinigingen

320

Totaal

-2.103