Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

-30.943

Intensiveringen

-1.917

Bezuinigingen

0

Totaal

-32.860