Bijstellingen

Bijstellingen

2016

Ramingsbijstellingen

967

Intensiveringen

-1.000

Bezuinigingen

0

Totaal

-33