Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Gerealiseerd 2016

Openbare orde en veiligheid

5.315.211

Veilig

5.315.211

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

101.158

Diverse kleine subsidies privépersoon

62.361

Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM)

36.032

Gemeente Goeree-Overflakkee

30.000

Ons Hoogvliet

9.800

Ouderenhuisvesting Rotterdam Stg

17.974

Pearltect B.V.

66.000

Publinc Academy B.V.

35.828

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

3.220.000

Stichting Atanmia (voor samenwerking en ontwikkelingshulp)

35.550

Stichting Betaald Voetbal Excelsior

10.600

Stichting Buurtwerk Alexander

2.425

Stichting Feyenoord Foundation

49.900

Stichting Havensteder

110.283

Stichting JOZ

50.000

Stichting Kracht van de Vrouw

28.707

Stichting Magnoliahuis

47.360

Stichting MEION

383.030

Stichting MESAM

478

Stichting OCAN

10.000

Stichting Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond

222.035

Stichting Radar WMO diensten

225.000

Stichting Rotterdam State of Mind

10.000

Stichting Spior

98.150

Stichting Vestia

94.616

Stichting WaaR art and culture

6.550

Stichting Wereldvrouwen Rotterdam

103.000

Stichting Woonstad Rotterdam

178.381

Woonbron

69.993