Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Gerealiseerd 2016

Ruimtelijke ontwikkeling

638.633

Gebiedsontwikkeling

484.726

Bouwheerschap B.V.

10.000

Diverse kleine subsidies privépersoon

14.189

Stichting Nationaal Restauratiefonds

17.537

Stichting RiF010

200.000

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

0

Stichting Vakmanstad

20.000

Vereniging van Eigenaars Bas Jungeriusstraat 21 en 23 en Polslandstraat 146,148, 150 en 152

54.000

Vereniging van Eigenaars Bonaventurastraat 61a en b te Rotterdam

9.000

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Polslandstraat 126 en 128 te Rotterdam

18.000

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Polslandstraat 130 abc en 132 abc

3.000

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Voetjesstraat 71 en 73 te Rotterdam

15.000

Vereniging van Eigenaars gebouw Bonaventurastraat 89 en 91 te Rotterdam

15.000

VvE Bonaventurastraat 80-82

9.000

Watersportvereniging Buurman

100.000

Grondzaken

153.907

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

153.907

* Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.