Risico's

Kwantificeerbare risico's

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Jeugdzorg en AWBZ

15.000

25.000

2017 en 2018

Reserve

Programma

Volksgezondheid en Zorg

Product

Zorg jeugd + Zorg volwassenen

Omschrijving

De uitvoering van de Jeugdzorg en de AWBZ-functies is overgedragen aan de gemeenten. Dit is gepaard gegaan met forse bezuinigingen en wijzigingen. De risico's zijn bepaald op basis van een risicoanalyse.