Risico's

Kwantificeerbare risico's

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Inkomensverstrekking

0

53.000

2017 e.v.

Reserve

Programma

Werk en inkomen

Product

Inkomen

Omschrijving

Bij de inkomensverstrekking bestaat het risico dat de ontvangsten vanuit het Rijk lager zijn dan de lasten. Het risico is geraamd op basis van de voorstellen voor de vangnetregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoals die vanaf 2017 zouden gaan gelden.