Risico's

Kwantificeerbare risico's

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Ruimen bommen

0

9.000

2017 e.v.

Geen

Programma

Beheer van de Stad

Product

Water en Groen

Omschrijving

Voorheen ontving de gemeente Rotterdam een vast jaarlijks bedrag van het Rijk voor het ruimen van bommen. Met ingang van 2015 geldt een nieuwe regeling. Op grond daarvan subsidieert het Rijk 70% van de ruimingskosten. Dit betekent dat de gemeente Rotterdam voor de overige 30% zelf dekking moet vinden. Het uitgangspunt is dat er niet meer actief geruimd wordt en dat er zoveel mogelijk kosten ten laste van gemeentelijke projecten worden gebracht. Uiteindelijk bestaat een risico dat geraamd wordt op € 9,0 mln.