Risico's

Kwantificeerbare risico's

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Grondexploitatie

0

79.000

2017 e.v.

Geen

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Product

Grondzaken

Omschrijving

Op basis van het meest actuele Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties is door middel van een risicoanalyse het financiële effect bepaald van de risico's die volgen uit de marktanalyse van wonen en werklocaties, en van de algemene prijsontwikkelingen. Hiervoor zijn de omgevingsrisico's vertaald in verschillende scenario's en is de benodigde weerstandscapaciteit berekend.