Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Groei juridische capaciteit Openbare Orde en Veiligheid

25

0

0

25

ICT

0

350

0

350

Bestuurlijke boetes

0

140

0

140

Openbare orde en veiligheid

25

490

0

515

Toelichting
Groei juridische capaciteit Openbare Orde en Veiligheid

Ter dekking van de toename van de juridische capaciteit bij de Serviceorganisatie is vanuit het programma Openbare Orde en Veiligheid budget overgeheveld.

ICT

Conform de herziening zijn er in 2016 geen kosten gemaakt ter vervanging van het handhavingsadministratiesysteem (HAS).

Bestuurlijke boetes

De opbrengsten bestuurlijke boetes (zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep) zijn € 134 hoger uitgevallen dan de herziende begroting.